วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วณิชา (ปอย)


งานนี้เป็นงานที่แก้จากอาทิตย์ที่แล้ว โจทย์บอกว่าให้เอาสิ่งที่เขียนไว้ที่แสดงความเป็นตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบมาเป็นโจทย์3หัวข้อ ที่เลือกมาคือ

1.เป็นคนที่ชอบฟังเพลง สกา เร็กเก้ ก็เลยนำเนื่อเพลงที่เป็นเพลงเร็กเก้มาและนำ สี แดงที่แสดงถึงพระอาทิตย์ สีเหลืองที่แสดงถึงพื้นดิน สีเขียวที่แสดงถึงธรรมชาติมาทำงาน3สีนี้เป็นสีของลิทธินึงที่นิยมชมชอบเพลงเร็กเก้และถือว่า3สีนี้เป็นสีของลัทธิ

2.เป็นคนที่ชอบไปทะเลเลยนำภาพทะเลมาเป็นพื้นหลัง

3.เป็นคนที่ชอบวิชาวาดเส้นเลยนำรูปที่มีมาแปลงเป็นภาพเสก็ต

ไม่มีความคิดเห็น: