วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สัจจา โอสถานนท์ 1480801370


เลือกหัวข้อ
1. นิตยสารที่ชอบ คือ ดิจิตอลคาเมร่า
2.วิชาที่ชอบ โฟโต้ กับ คัลเลอร์
3. วิชาที่ไม่ชอบไทโป

แต่รู้สสึกขัดๆ กับความรู้สึกตัวเองจัง ก็มันมีแต่ไทโปทั้งนั้นเลย แต่งานออกมาพอใจ ดูมีสีสันดี
เป็นงานไม่กี่ชิ้นที่นำรูปภาพกับตัวหนังสือ ที่ทำละดูเข้ากัน และพอใจ

ไม่มีความคิดเห็น: